facebooktwittermail d

Så vill regeringen ändra i stöden

Ersättning för precisionsjordbruk och ekologisk odling i nya miljöersättningarna.