facebooktwittermail d

Så vill företagen höja ersättningen till bonden

Priserna på insatsvarorna är på rekordnivåer. Hur ska lantbrukarna ha råd med det vårbruk som väntar? Det finns gott om förståelse för oron hos de största företagen i förädlingsledet. Men det är sämre med konkreta löften till producentledet.