facebooktwittermail

Så vill EU-kommissionen se svenska jordbruksstöd

Fortsatt stöd till ekoproduktion och mer resurser till forskning och innovation inom jordbruket. Det är några av EU-kommissionens rekommendationer för Sveriges jordbruksstöd.

EU-kommissionen hoppas att medlemsländerna ska vilja leva upp till den gröna givens mål även om de inte är tvungna.
EU-kommissionen hoppas att medlemsländerna ska vilja leva upp till den gröna givens mål även om de inte är tvungna. FOTO: ANN LINDÉN

Den reformerade jordbrukspolitikens ska på nationell nivå tillämpas i en strategisk plan, där stöd, villkor och mål för stöden slås fast. Det är i stort upp till medlemsländerna att utforma sina planer, men de ska godkännas av EU-kommissionen utifrån de ramar som ska sättas på EU-nivå. EU-kommissionen vill dessutom gärna att den gröna givens hållbarhetsambitioner tas med i planerna och har utformat rekommendationer för det för varje medlemsland.