facebooktwittermail d

Så vill branschen hindra glyfosatförbud

För att rädda kvar glyfosat i lantbruket tänker branschen försöka lyfta fram andra nyttor än de rent ekonomiska av växtskyddsmedlet till politiker och allmänhet.