facebooktwittermail

Bästa ekonomin för nya tröskan

Med låga spannmålspriser blir det allt svårare att räkna hem investeringen i en ny tröska. Men det går – även om det är mycket att ta hänsyn till innan affären kan ros i hamn.

Svenska spannmålsodlare är av tradition beroende av investeringar i egna tröskor.