facebooktwittermail d

Så väljer du rätt lövplanta

Lövplantering är en marginell företeelse i den svenska skogen. Men klimatförändringarna ställer krav på ökad riskspridning och mer biologisk mångfald. Då kan löv bli mer intressant och för den som vill föryngra med löv finns mycket att välja på.