facebooktwittermail d

Så uppstår skadorna – och så kan de minska

I dagens skogsbruk går det inte att undvika markskador. Men de går att begränsa.