facebooktwittermail d

Så tyckte branscherna om budgeten

Under måndagen lämnade regeringen in budgeten till riksdagen och kommentarerna lät inte vänta på sig. Lantbrukarnas riksförbund och Livsmedelsföretagen vände sig mot skattehöjningarna på arbete och energi medan Naturskyddsföreningen prisade en miljövänligare budget.

Lantbrukarnas riksförbund - LRF anser att landets småföretagare behöver mer uppskattning än vad budgeten visar. De tryckte särskilt på situationen för Sveriges mjölkbönder som är akut enligt LRF.

"När det gäller landets mjölkbönder hänvisar regeringen till ytterligare åtgärder som ska presenteras nästa vår. Eftersom läget är akut måste regeringen agera snabbt och återkomma med nya förslag kopplat till den ekonomiska ram som staten tagit fram för lånegarantier till de skuldsatta bönderna. Nu är det upp till bevis för alla vackra ord", säger Helena Jonsson, ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund i ett uttalande.

Sämre för gröna näringar

LRF var även kritiska till skattehöjningarna på arbete och energi.

"Budgeten innebär snävare marginaler för företagare i de gröna näringarna", säger Helena Jonsson.

"Bästa miljöbudgeten på länge", skriver Naturskyddsföreningen som välkomnar den rödgröna satsningarna på klimat och värdefull natur.

Naturskyddsföreningen är dock kritiska till att väginvesteringarna ökar kraftigt, medan investeringar i nya järnvägsspår ligger still.

"Det var länge sedan vi hade en så här stark miljöbudget i Sverige och det är en bra utveckling att regeringen börjat sy ihop miljö- och jobbpolitiken. Hälften av klimatsatsningarna är också jobbsatsningar", säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen i ett uttalande.

"Försämrad konkurrenskraft"

Branschorganisationen Livsmedelsföretagen var inte nöjda med skattehöjningar på 40 miljarder kronor på energi och transporter. Utöver det gick de hårt åt den fördubblade avgiften för att anställa unga.

"Det försämrar företagens konkurrenskraft. Det drabbar i förlängningen livsmedelsproduktionen i Sverige", säger Marie Söderqvist VD Livsmedelsföretagen i ett uttalande.

"Många får sitt första jobb i Livsmedelsindustrin och var femte anställd i vår bransch är utrikesfödd. För att vi ska kunna anställa fler unga och bidra till en bättre integration krävs rätt förutsättningar. Inte fördubblade arbetsgivaravgifter för unga", fortsätter Marie Söderqvist.