facebooktwittermail d

Så tycker SLU att politikerna ska lösa kostnadskrisen

SLU har tittat på vilka konsekvenser de senaste årens ekonomiska stöd till lantbrukare har fått och vad politikerna bör tänka på i framtiden.

Peter Kullengren
Landsbygdsminister Peter Kullgren träffade bland annat SLU:s rektor Maria Knutson Wedel och SLU:s styrelseordförande Rolf Brennerfeldt när han besökte Ultuna strax före jul. FOTO: ERIKA TROÄNG, SLU

Det har talats och skrivits mycket om kostnadskrisen inom lantbruket. Nu har SLU Kompetenscentrum Företagsledning studerat krisen ingående och tagit fram faktaunderlag som kan vara intressanta för politiker och andra beslutsfattare att känna till och förhålla sig till när beslut ska fattas.