facebooktwittermail d

Näringen om nya jordbrukspolitiken

Slopat vallstöd och minskat gårdsstöd på minussidan. Satsningar på precisionsodling och unga lantbrukare på plussidan.