facebooktwittermail d

Så tycker organisationerna om budgetändringen

Det riktade stödet till gris-, fågel och växthusnäringen välkomnas av branschen. 

Men den stora frågan är fortfarande hur stödet ska betalas ut.