facebooktwittermail d

Skarp kritik mot SLU:s nya satsning

Utbildningarna vid Sveriges lantbruksuniversitet har fortsatt hög status hos näringens större aktörer, visar ATL:s rundringning. Men det finns också oro för utvecklingen framåt – inte minst för de planerade förändringarna av agronomprogrammet.