facebooktwittermail d

Så tjänar du på närodlattrenden

Närodlat och småskaligt är värden som konsumenter efterfrågar just nu. Och här finns det goda möjligheter för framsynta bönder att haka på tåget och förbättra sin lönsamhet.

– Ja, det tror jag. Transparens, närodlad mat och unicitet, unik mat, det ser man att konsumenten är beredd att betala för, säger Amanda Magnusson, trendspanare på Livsmedelsakademin, en organisation grundad av näringslivet i Skåneregionen som arbetar för att utveckla livsmedelsnäringen.

Komma närmare konsumenten

I samband med butikskampanjen ”Smaka på Skåne” släpps rapporten ”Framtidens småskaliga livsmedelsproduktion” som analyserar läget för livsmedelsnäringen. 

– Många av trenderna handlar om att komma närmare konsumenten, och att minska tröskeln till konsumenten, säger Amanda Magnusson. 

Konsumenten vill helt enkelt veta varifrån produkterna kommer, och det gäller enligt Amanda Magnusson att skapa ett personligt förhållande till konsumenten. Här kan man jobba på flera sätt. Hon tipsar om att börja med att ta kontakt med sin lokala butik, eller en webb-butik man vill synas i, för att ha en dialog om hur man kan samverka. 

– Jag skulle kunna tänka mig att bonden till exempel har en pilotanläggning vid en butik, eller kan man ha en anläggning som man kan flytta runt? Det blir en liten utbildningsinsats, att visa vilket hantverk det är att producera mat, säger hon.

Pratande grönsaker

Ny teknik är också något man kan använda sig av. I Japan finns konceptet ”pratande grönsaker”, en anläggning som gör att när kunden tar till exempel en morot så får man höra bonden prata om sin produkt. 

– Jag ser att det finns en stor potential i att föra in bondens röst och att producenten kommer närmare konsumenten. Det finns ju flera olika sätt att jobba med det, man kan själv stå i butiken – men det är egentligen inte så resurseffektivt, säger Amanda Magnusson.

Att visa upp sig i butiken är också viktigt, men mer resurseffektivt är att använda sig av ljud, bilder eller filmer som visar upp odlingen eller ladugården. Allt för att göra sig mer personlig för kunden och visa att det finns ett hantverk bakom moroten eller potatisen. 

Det finns en stor potential för de bönder som lyckas tänka nytt kring de här frågorna, tror Amanda Magnusson. 

– Det handlar om att ta marknadsandelar och i slutänden kunna ta ut ett högre pris, för att man skapar ett större upplevt värde för slutkunden, säger hon.

 

Tre trender att hoppa på 

Härodlat i butik. Samarbeta med din lokala butik om små odlingar i anslutning till butiken. 

Pratande mat. ”Talkable Vegetables” är en trend från Japan. Grönsakerna i butiken berättar sin historia med bondens röst. 

Självplock i nya former. Självplock kan göras av mer än bär. Låt kunden komma ut och mjölka sin egen mjölk eller plocka sina egna morötter för att förstå matens ursprung.