facebooktwittermail

Så kan du ta reda på om hyggesfritt passar din skog

Nyfiken på hyggesfritt skogsbruk? Börja med att inventera din skog – kanske har du redan hyggesfria bestånd, tipsar ATL:s skogsexpert Carl Johan Moberg.

Senaste tiden har jag läst mycket om att den så kallade svenska skogsskötselmodellen delvis ifrågasätts. Tänker främst på debatten om trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk. Jag skulle vilja gärna lära mig mer om detta och testa något på min fastighet. Kan man ens ha ett hyggesfritt skogsbruk när man tidigare alltid föryngringsavverkat?

/Skogsägare

Detta är verkligen en intressant och högst aktuell frågeställning, som med stor sannolikhet kommer att bli ett vanligare inslag i skogsskötseln och debatten. Som enskild skogsägare tycker jag att man alltid ska fundera över vad man vill med sin fastighet och utifrån det testa olika skötselmetoder och trädslag. Det är både lärorikt och engagerande.

Till att börja med tycker jag att du ska ställa dig frågan vad hyggesfritt skogsbruk är och betyder för just dig? Det finns inga exakta definitioner. Är det att alltid att hugga de grova och mogna träden, är det att ställa en tallskärm, är det att luckhugga och skapa gläntor, är det att skapa björkskärmar? Begreppet hyggesfritt skogsbruk är enligt mig väldigt brett och jag tror att de flesta skogsägare har ett bestånd där man alltid har bedrivit någon form av hyggesfritt skogsbruk.

Jag tycker att du ska börja med att inventera din skog. Kanske har du redan hyggesfria bestånd, eller finns det andra bestånd som kan vara lämpliga?

Kunskap om hyggesfria metoder kan och bör spridas mer. När jag studerade vid SLU var det inga omfattande obligatoriska kursavsnitt om just detta – kunskapen hos många skogsutbildade kan med andra ord bli bättre.

Dock finns det många, både skogstjänstemän och markägare, som besitter stor kunskap om hyggesfria metoder. I dag finns också ett antal företag runt om i Sverige som verkligen har specialiserat sig på detta och som säljer konsultation, genomför utbildningar och arbetar rent praktiskt med det.

Den mesta verksamheten i skogen har också anpassats efter trakthyggesbruk. Det räcker med att kika på den maskinpark som har utvecklats genom åren: den bygger på minst två maskiner på varje objekt, som ska vara effektiva på en stor volym på ett begränsat område. För att få en effektiv och rationell huggning vid hyggesfria metoder tror jag att dagens maskinpark måste utvecklas. Kanske är det nu som drivaren, som både fäller och kör träden till bilväg, kommer att slå igenom? Då behöver maskinparken anpassas än mer – dagens maskiner är främst byggda för att rulla i skogen, men om objekten blir mindre krävs förmodligen fler förflyttningar mellan fastigheter.

För att lyckas med en omställning tycker jag att du dels ska ta hjälp av experter, dels själv läsa på. Eller så ser du till att ha en mosaik på din fastighet: i vissa bestånd satsar du helt på hyggesfritt och på andra bedriver du ett rationellt trakthyggesbruk.

Jag brukar alltid förespråka att ha äggen i olika korgar, det gör att din lönsamhet säkras, din skog blir mer tilltalande att vara i och ditt skogsägande blir mer aktivt. Sen tål det alltid att upprepas: det är ditt mål med skogen som bestämmer hur din skog ska brukas och förvaltas, självklart efter gällande lagstiftning.

Carl Johan Moberg

Marknadschef på Virkesbörsen

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu