facebooktwittermail d

Vallen viktigast för Wanås

Vallen är viktigaste grödan i det ekologiska lantbruket på Wanås gods. Därifrån kommer grovfodret till de 430 mjölkkorna men vallodlingen är samtidigt motorn i växtodlingen på 1 450 hektar.