facebooktwittermail d

Så stärker Centern de svenska böndernas ställning i EU

Det är viktigt att svenska lantbrukare kan konkurrera på lika villkor i EU. Det är Centerpartiets fokus i EU-parlamentet, skriver Emma Wiesner. 

Grisar under transport. Tyskland.
Centern arbetar för drägligare djurtransporter i EU. FOTO: SCANPIX/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

När halva mandatperioden i Europaparlamentet är slut kommer vi i Centerpartiet att jobba för fler reformer som ska stärka den svenska landsbygden och de svenska böndernas ställning.

Sverige är ett speciellt land. Trots vårt karga klimat är våra möjligheter till att producera livsmedel bland de bästa i EU, givet vår högavkastande jordbruksmark, välarronderade gårdar, stora omsorg om våra djur och höga kunskapsnivå i hela livsmedelskedjan. Från politiskt håll måste vi se till att våra lantbrukare, livsmedelsproducenter och landsbygd har möjligheten att ta till vara på dessa förutsättningar.

Under de senaste årens förhandlande kring den nya jordbrukspolitiken, Cap, så var Centerpartiets fokus att få långsiktiga och bra villkor för bönderna. Att Cap nu äntligen är på plats är glädjande, men det är inget som gör att vi idogt slutar arbeta för landsbygdens bästa. Det rör allt från djurens välmående, minskat användande av antibiotika och ett än mer innovativt och konkurrenskraftigt jord- och skogsbruk.

Inom EU finns fortfarande stora problem med djurtransporterna, något som vi i Centerpartiet har arbetat hårt för att förbättra. Allt för ofta ser vi dess värre hur djur transporteras långa sträckor under vedervärdiga villkor, till stor del beroende på att vissa medlemsstater i EU struntar i att följa nu gällande lagstiftning. Förutom att detta blir till en mardröm för djuren är det också något som skapar orättvisa konkurrensvillkor för våra svenska lantbrukare och åkare, då de följer ett strängare regelverk.

Den här frågan kommer fortsätta vara högt upp på min dagordning framöver och jag ser fram emot att jobba för att andra länder ska följa oss i Sverige – och garanterar en värdig tillvaro för djuren som transporteras. När EUs hela djurskyddslagstiftning snart ska uppdateras och moderniseras har vi en gyllene chans att täppa till luckorna i lagstiftningen, arbeta för att alla länder följer regelverket och se till att övriga medlemsstater närmar sig den svenska djurskyddsnivån.

Samtidigt behövs regelförenklingar för bönderna och att vi ser till att stötta det småskaliga.

Bönder är företagare och vi har sett alldeles för mycket lappande och lagande. Därför måste EU garantera mer långsiktighet och schyssta villkor för våra lantbruksföretagare. EUs spelregler får heller inte stå i vägen, som i frågorna om skarv och varg.

Hållbarheten i jordbruket måste ges mer politiskt fokus. Det måste löna sig mer för bönder som tar ett stort ansvar för hållbarheten och de ska också belönas för det. När jordbruket ska bli än mer klimat- och miljövänligt öppnas nya möjligheter – som möjligheten till ersättning till jordbrukare som binder kol i marken.

När system för detta är skapat kommer det innebära extra inkomster för de lantbrukare som dagligen gör stora tjänster för miljön. EU behöver också jobba för att få igenom ett globalt Parisavtal mot antibiotika, så att hela världen snabbar på sitt arbete.

Jag och Centerpartiet arbetar oförtrutet varje dag med att skapa bättre villkor för den svenska landsbygden. Vi kommer fortsätta stärka de svenska böndernas konkurrenskraft och se till att fler länder blir lika bra som oss när det gäller att ta djurens välfärd och miljön på allvar.

Emma Wiesner

Europaparlamentariker (C)