facebooktwittermail

Lista: Stå emot långvarig torka och skyfall

De flesta svenska odlingsföretag är oerhört beroende av regn för bevattning, enligt Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning vid SLU. Därför gäller det att hantera de risker som uppstår med mera extremväder som långvarig torka och häftiga skyfall.

Män sätter spenat på friland.
Arkivbild. FOTO: ANDREAS HILLERGREN/TT

1. Kalkylera. Gör en vattenbalanskalkyl för att säkra företagets vattenförsörjning och tillgång på vatten. Hur stort är behovet över året och hur stora/säkra är tillgångarna? Det gäller särskilt företag med djurhållning, som är extra sårbara vid vattenbrist.