facebooktwittermail d

Så stängslar du lagligt för hästen

Sedan årsskiftet är taggtrådsstängsel inte längre tillåtet till hästar, men med eltrådar på egna stolpar innanför kan det vara godkänt att ha taggtråden kvar.

Om hästägaren till exempel inte råder över staketvalet är det svårt att få bort taggtråden. Det kan vara så att hästägarens bete gränsar till en lantbrukare som har taggtrådsstängsel till sina nötdjur.

Då får hästägaren sätta upp ett eget elstängsel på sin sida av taggtråden, närmast hästarna, förklarar Sara Gabrielsson, hästhandläggare på Jordbruksverket.
- Förutsättningen är att det ska vara ett fristående staket. Man får alltså inte stödja det på taggtrådsstaketet, säger hon.

Inte tillåtet


Distanshållare är därmed inte längre tillåtet. Samma längd som distanshållarna förr skulle ha gäller nu som avstånd till det fristående stängslet.

Minst 15 centimeter horisontellt från taggtråden ska eltrådarna sitta för elsäkerhetens skull, men helst inte mer än cirka 30 centimeter.

Står nära varandra


- Om man har hästar eller andra djur som försöker hoppa är det lämpligt att stängslen står nära varandra, så att de klarar även taggtråden, säger Sara Gabrielsson.

Alternativet är att sätta stängslen minst 4-5 meter från varandra, men det är inte alla som kan avvara så mycket bete.
Om hästägaren äger hela taggtrådsstängslet kring betet blir det länsstyrelsens sak att bedöma om det är godkänt med ett annat stängsel innanför. Det kan vara så att hästägaren även har nötdjur och vill släppa dem tillsammans på naturbetesmark hägnad med taggtråd.

Bra uppsatt


Sara Gabrielsson tror att länsstyrelsen som kontrollmyndighet kommer att göra mycket av sin bedömning utifrån hur väl elstängslet är uppsatt.

Det går att söka dispens hos Jordbruksverket för att få fortsätta att använda taggtråd till hästar, men det krävs särskilda skäl.
- En avvecklingsplan av antingen företaget eller taggtråden är någonting som kommer att vägas in om det finns en sådan, säger Sara Gabrielsson. Tina Andersson