facebooktwittermail d

Så snabbt stjäl tjuven din GPS

GPS:er på lantbruksmaskiner är något som tjuvarna riktat in sig på de senaste åren. Tjuven behöver bara ett obevakat ögonblick. Lika snabbt går det för föraren om den vill förhindra en stöld.