facebooktwittermail d

Så ska virussmittan stoppas från tallriken

Det finns bra metoder för att minska risken att virus tar sig från framställningen av mat till våra tallrikar. Det visar en ny forskarrapport från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Det är doktoranden Eva Emmroth som studerat metoder för att minska överföringen av virus till bland annat mat. I värsta fall följer smittämnen från framställningen av mat med till våra tallrikar när vi äter och orsakar sjukdomar och i svåra fall död.

Emmroth menar att det finns flera konkreta åtgärder att vidta för att undvika smittospridning. Det kan handla om att utsätta livsmedlen för högt tryck, värme eller intensiva ljuspulser. Även kemikalier som ammoniak eller naturliga syror som mjölksyra kan hejda spridningen.

"Mina resultat redovisar metoder för att säkra att ammoniak- och värmebehandling minskar förekomsten av smittämnen i biologiskt avfall i enlighet med EU-krav. När det gäller till exempel ett utbrott av fågelinfluensa så visar jag att ammoniakbehandling eller kompostering, under en given tid, ger en tillräcklig minskning av virus i fågelavfall" säger Emmroth i ett pressmeddelande.