facebooktwittermail d

Så ska vargstrulet undvikas i framtiden

Nu har regeringen lämnat besked om hur man vill att domstolsprocessen kring rovdjursjakten ska fungera i framtiden. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht föreslår att Förvaltningsrätten i Luleå blir samlad instans för överklaganden.

Överklaganden kring licensjakt på varg har under vintern skjutit upp jakten så mycket att den helt och hållet ställts in i vissa delar av landet. Det vill regeringen nu hitta en lösning på och anser därför att Förvaltningsrätten i Luleå ska bli samlad insats för överklaganden, oavsett var de kommer ifrån i landet.

"Genom att koncentrera överprövningen till en förvaltningsrätt uppnås en viss specialisering hos domstolen, vilket är angeläget då det är fråga om ett begränsat antal mål som bl.a. ställer krav på skyndsam handläggning" skriver regeringen i ett pressmeddelande under fredagen.

Ut på remiss

Regeringen vill även att besluten om licensjakt efter varg som tas av de olika länsstyrelserna ska fattas senast den 15 september för att undvika att processen drar ut på tiden. Ändringar får ske de år som Naturvårdverket ska fastställa miniminivåer för förekomst av varg genom att tiden förlängs till 1 oktober.

Yttrandet skickas nu ut på remiss till 51 remissinstanser däribland landets samtliga länsstyrelser, Naturvårdsverket, Sametinget, Svenska Rovdjursföreningen, Djurens Rätt, Jägarnas Riksförbund, LRF och Svenska Jägareförbundet.