facebooktwittermail d

Omvända auktioner ska få fart på biodrivmedelsproduktionen

Omvända auktioner ska få fart på den inhemska biodrivmedelsproduktionen. Det är huvudslutsatsen när den statliga Bioekonomiutredningen presenterar sina förslag på onsdagen.