facebooktwittermail d

Många hinder för inhemsk gödselproduktion

Det finns goda förutsättningar att öka den inhemska gödselproduktionen men också många hinder på vägen. Det slår Jordbruksverket fast i en ny rapport som överlämnats till Regeringskansliet.