facebooktwittermail

Så ska Östrand bli störst i världen

ÖSTRAND

1 500 personer jobbar med att fördubbla produktionen vid SCA:s massabruk i Östrand. När arbetet är klart ska anläggningen bli störst i världen på blekt barrsulfatmassa. För bygget basar massabrukets tidigare chef.

1 500 personer jobbar med utbyggnaden av SCA:s anläggning i Östrand.
1 500 personer jobbar med utbyggnaden av SCA:s anläggning i Östrand. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

I juni nästa år drar SCA:s utbyggda massabruk i Östrand i gång. Då är produktionen mer än fördubblad, från dagens 430 000 ton massa till 900 000 ton om året. Investeringen är på 7,8 miljarder kronor och därmed blir Östrand den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen - i alla fall ett tag. Det har varit flera utbyggnader inom massaindustrin de senaste åren och det lär komma ytterligare satsningar, eftersom efterfrågan är stor, särskilt från mjukpapperstillverkare.