facebooktwittermail d

C: Så ska kompetensbristen inom jordbruket lösas

Högklassiga och attraktiva naturbruksskolor är oumbärliga för att locka unga till lantbruket. Vi ger fyra förslag som kan stärka dessa skolor, skriver företrädare för Centerpartiet i Östergötland. 

Mjölkning
Skolorna har en viktig uppgift i att locka ungdomar till lantbruksyrket. FOTO: TIMEIMAGES/DAGENSBILD/IBL BILDBYRÅ

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Svenskt jordbruk tillhör de bästa i världen när det gäller att ta bra hand om djuren och producera sund och säker mat som är klimatsmart. En ökad svensk matproduktion bidrar även till den inhemska och globala livsmedelsförsörjningen, vilket inte minst coronapandemin och Rysslands krig i Ukraina visat betydelsen av. En förutsättning för att öka den svenska matproduktionen är att det finns människor av kött och blod som kan och vill göra jobbet.

I dag är en stor utmaning att den svenska lantbrukarkåren blir allt äldre och att många i den yngre generationen tvekar att ta över. Allt färre gårdar ska producera allt mer och det ställer allt högre krav på dem som jobbar inom näringen. Det senaste exemplet på hur kraven ökar är digitaliseringen inom jordbruket.

Det betyder att det är mycket betydelsefullt att det finns en väl fungerande och modern jordbruksutbildning. Det gäller hela Sverige, vi har valt att sätta fokus på situationen i Östergötland. 

Vi behöver bidra till att länets naturbruksutbildning, tillsammans med resterande naturbruksutbildningar på gymnasienivå i Sverige, håller en tillräckligt hög klass och blir attraktivare. För att förändra det krävs politisk handlingskraft. Dels för att garantera naturbrukseleverna en bättre utbildning. Dels för att möta det svenska jordbrukets kompetensförsörjningsbehov. Därför presenterar vi fyra förslag för att stärka länets naturbruksgymnasium:

1. Skapa ett attraktivt varumärke

I dag består länets Naturbruksgymnasium av två skolenheter; Himmelstalunds utbildningscentrum, beläget i Norrköpings kommun och Vreta Utbildningscentrum, beläget i Linköpings kommun. Kärt barn har förvisso många namn men i det här fallet bidrar det inte till ett starkt varumärke som kan attrahera ytterligare elever för att säkra framtidens kompetensförsörjning inom svenskt jordbruk. Vi vill att länets Naturbruksgymnasium blir ett starkare varumärke.

2. Stärk lantbruksnäringens inflytande över naturbruksutbildningarna

Det är branschen som vet vad eleverna behöver kunna och arbetsgivarna behöver därför ges större makt och inflytande över naturbruksutbildningens innehåll och kvalitet. Att säkerställa att utbildningen ger relevanta rätt kunskaper är angeläget. Vi behöver även samarbeta mer med andra aktörer, till exempel företag i branschen, Rise och SLU.

3. Höj kompetensen inom jordbruksteknik

Den tekniska utvecklingen och nya innovationer bidrar till att ny kunskap krävs av yrkesverksamma. Personer med akademisk jordbruksteknisk kompetens går nu i pension och antalet aktiva minskar varje år. Vi vill höja kompetensen inom jordbruksteknik.

4. Skärp tillsynen av yrkesprogrammen - involvera branschen

För en naturbruksutbildning av hög kvalitet krävs duktiga lärare och en undervisningsmiljö där eleverna har tillgång till moderna maskiner, levande djur, odlingar, undervisningslokaler med sådan utrustning som det framtida yrket kräver samt får möjlighet till relevant arbetsplatsförlagt lärande. Centerpartiet i Östergötland vill att det blir tydligare vad som krävs för att klassas som en undervisningsmiljö av hög kvalitet.

Kristin Yderfors (C), lantbrukare och riksdagskandidat i Östergötland

Julie Tran (C), regionråd och toppkandidat i regionvalet Östergötland

Jenny Elanders Ek (C), kommunalråd och toppkandidat i kommunvalet i Valdemarsviks kommun