facebooktwittermail

Så ska grisen bli lönsam

Den svenska grisproduktionen måste bli mer affärsmässig och lönsam. SLU-forskaren Helena Hansson ska ta reda på hur.

Stiftelsen Lantbruksforskning har beviljat 1780 000 kronor till en studie om drivkrafter för lönsam grisproduktion.

Helena Hansson, verksam vid institutionen för ekonomi, har i tidigare forskning konstaterat att vissa grisgårdar är mer lönsamma än andra. Hon ska nu studera hur de mest lönsamma gårdarna skiljer sig från de mindre lönsamma.

Arbetet ska mynna ut i en handlingsplan för hur svenska grisföretag kan bli ännu mer kostnadseffektiva, resurssnåla och inkomstbringande, enligt ett pressmeddelande från stiftelsen.ATL.nu