facebooktwittermail d

Så ska elmaskiner spara energi

Volvo Construction Equipment deltar i ett forskningsprojekt för att ta fram ett stenbrott med enbart elektriskt drivna maskiner.

Projektet kostar 203 miljoner kronor och har som mål att spara 70 procent av energin som används av arbetsmaskiner i ett stenbrott. När resultaten är klara hoppas man att visa hur grävmaskiner och krossar drivs av direkt el via sladdar och mobila maskiner, som dumprar, har en hybridlösning. Även batteridrivna dumprar utan förare som styrs av datorer ingår i projektet.

Flera investerare

Anläggningsmaskiner är energiintensiva och förbrukade 14 terrawattimmar (TWh) år 2010 i Sverige, enligt Energimyndigheten. Lastbilstrafiken förbrukade totalt 19 TWh och personbilar 55 TWh.

Volvo CE investerar 129 miljoner och Energimyndigheten 65 miljoner i projektet. Därtill ingår Linköpings universitet, Mälardalens högskola och Skanska Sweden.