facebooktwittermail d

Så ska det australiensiska jordbruket bli hållbart

I början av 2020 lanserade jordbruksfederationen National Farmers Federation (NFF) vad som skulle komma att bli det nya ramverket Australian Agricultural Sustainability Framework – det australiska jordbrukets ramverk för hållbarhet.

Projektet är uppbyggt i tre faser och väntas stå klart i mitten av 2023.