facebooktwittermail d

Så får de ung personal att stanna

Rekrytering är första steget, men man måste även lägga fokus på att behålla. Särskilt när det är ont om arbetskraft.

– Vi pratar mycket om hur vi ska jobba med de nya generationerna, säger Anita Asklund, Lantmännen.

Det räcker inte att rekrytera. Genom att utbilda sina chefer i nytt ledarskap, hoppas Lantmännen behålla fler av sina unga rekryteringar. Arkivbild, elever på Berga Naturbruksgymnasium.
Det räcker inte att rekrytera. Genom att utbilda sina chefer i nytt ledarskap, hoppas Lantmännen behålla fler av sina unga rekryteringar. Arkivbild, elever på Berga Naturbruksgymnasium.

En bra rekryteringsprocess, där man hittar rätt kompetens för verksamhetens behov, kan räknas hem många gånger om. Men det gäller att få medarbetarna att stanna. Bristen på arbetskraft gör risken större att de lockas vidare till nya utmaningar i andra företag.

– Den kompetens vi behöver går ju att använda inom många områden. Vi i branschen har nog legat lite efter och tänkt att det väl rullar på, men det ändrar vi på nu, säger Anita Asklund HR-direktör Lantmännen division Lantbruk.

Kompetensförsörjning, är något som man arbetar mycket aktivt med, bland annat inom Lantmännen Maskin.

– Jag har tillsatt en resurs som är med och håller koll på andra branscher. Precis som andra kan locka till sig våra anställda, kan vi också rekrytera från andra.

HR-direktören Anita Asklund vill använda insikter om de yngre generationerna, för att förändra både arbete och ledarskap.
HR-direktören Anita Asklund vill använda insikter om de yngre generationerna, för att förändra både arbete och ledarskap. FOTO: LANTMÄNNEN

Chefer får lära om

Rekryteringen pågår ständigt, och eftersom det är ont om arbetskraft rekryteras unga ofta direkt från skolan.

– Vi har ett flertal samarbeten med skolor och utbildningar, där våra lokala chefer är engagerade. Det kan handla om att erbjuda resurser, till exempel att vi lånar ut nyare maskiner för eleverna att arbeta med och hjälper till med information och praktik.

Det är mer än den tekniska utvecklingen som förändrar arbetslivet. Den unga arbetskraften har andra förväntningar och behov för att prestera och för att vilja stanna.

– Vi pratar mycket om hur vi ska jobba med de nya generationerna och utbildar våra chefer. En förändring är att vi arbetar med tätare uppföljning av mål och tätare feedback. Det gamla medarbetarsamtalet en gång om året, räcker inte till längre, säger Anita Asklund.

Glöm guldklocka efter 20 år, det krävs snabbare respons på väl utfört arbete. Flexibilitet, balans och utveckling står högst på prioriteringslistan för den nya arbetskraften.
Glöm guldklocka efter 20 år, det krävs snabbare respons på väl utfört arbete. Flexibilitet, balans och utveckling står högst på prioriteringslistan för den nya arbetskraften. FOTO: MOSTPHOTOS

Flexibilitet framför befordran

Enligt en omfattande undersökning om den yngre arbetskraften, är Anita Asklund inne på helt rätt spår. För att locka och behålla den nya unga arbetskraften, krävs helt andra incitament än tidigare.

”Deloitte millennial survey 2018” baseras på svar från över 10 000 yngre personer i 36 olika länder. Resultaten visar att unga arbetstagare inte drivs av samma mål som tidigare generationer. Befordran ligger inte högt på listan, det gör i stället livsbalans, möjligheten att utvecklas i arbetet och flexibilitet.

För att locka och behålla de unga krävs enligt undersökningens slutsatser, en positiv arbetsmiljö, flexibel företagskultur och bra ekonomisk ersättning.

Tipsen: Rekrytera och behåll yngre generationer

1. Håll koll på andra branscher att rekrytera från.

2. Samarbeta med skolor och utbildningar. Att erbjuda praktikplatser gör direktrekrytering enklare.

3. Jobba med tätare uppföljning av mål och ge feedback löpande uppskattas av yngre medarbetare.

4. Utveckla företaget för att passa även yngre generationer. Flexibilitet, positiv arbetsmiljö och bra ekonomisk ersättning toppar de yngre generationernas önskelista, visar en studie.