facebooktwittermail d

Så ska Dataväxt nå ut till fler

Fokus för Dataväxt framöver kommer att ligga på fortsatt precisionsodling, och på att vinna över nya kunder, både i Sverige och utomlands. Men hur ska företaget stå sig i konkurrensen?