facebooktwittermail

Så ska bönder förhindra nya katastrofer

Vid kriser som översvämningar, stormar eller skogsbränder är det ofta bråttom. Lantbruket har bra förutsättningar att rycka in med personal och maskiner – nu vill LRF öka beredskapen och förenkla samarbetet med Räddningstjänsten.

Räddningstjänsten visste inte vilka resurser och vilken förmåga vi har, säger Anders Drottja, krisberedskapsansvarig på LRF.
Räddningstjänsten visste inte vilka resurser och vilken förmåga vi har, säger Anders Drottja, krisberedskapsansvarig på LRF. FOTO: ANN LINDÉN

Lantbruket har en central roll att spela vid stora kriser som de omfattande skogsbränderna i somras. Lantbrukets insatser i släckningsarbetet och stödet till Räddningstjänsten har hyllats långt utanför landets gränser.