facebooktwittermail

Så ska biogastraktorn tankas

Nästa år kommer New Hollands biogastraktor ut på marknaden. Men maskinen som ska uppgradera biogasen på gårdsnivå låter vänta på sig.

– Men efterfrågan på miljövänliga bränslen ökar. Och det verkar som att det finns politisk ambition att skapa vettiga förutsättningar, säger Henrik Olsson, biträdande forskare i kretsloppsteknik på Rise.

New Hollands T6:a som drivs på biogas är snart redo för marknaden. Men en av de mest centrala frågorna är fortfarande hur den ska tankas och till vilken kostnad.
New Hollands T6:a som drivs på biogas är snart redo för marknaden. Men en av de mest centrala frågorna är fortfarande hur den ska tankas och till vilken kostnad. FOTO: HÄRJE ROLFSSON

Rise och SLU har utvecklat två tekniskt enklare system för småskalig uppgradering av biogas. Dels anrikning av metan i rötkammaren genom luftning av ett cirkulerande slamdelflöde. Dels askfilter, där koldioxiden tas upp genom karbonatisering.