facebooktwittermail d

Skatteverket utreder återkrav på utdelat stöd

Branschföreningen Energigas Sverige ser flera möjligheter att komma framåt i biogasfrågan, men högsta prioritet nu är att undvika återkrav av de stöd som givits.

Biogasanläggning.
Ett återkrav kan innebära att runt 700 stödmottagarna skulle behöva betala tillbaka omkring 1,5 miljarder kronor för 2022. FOTO: ENERGIGAS SVERIGE

Förra veckans besked om att den svenska skattebefrielsen på biogas, som används till motorbränsle och uppvärmning, är ogiltig har skapat stor osäkerhet i branschen.