facebooktwittermail

Så ser du om fruktade svampen angripit din skog

Diplodia pinea-svampen har kommit till Sverige för att stanna, enligt forskare på SLU. ATL tittar närmare på hur du som skogsägare kan se om din skog är angripen och hindra spridning.

Förra året upptäcktes det första större utbrottet i Sverige av svampen Diplodia pinea i en tallplantering utanför Arlanda där 80 procent av tallarna var angripna. Tre år tidigare gjordes den första säkra observationen av den nya skadegöraren i Sverige och i år har man konstaterat att den även angripit tallar i Hälsingland. När tallen angrips dör de nya skotten, inklusive toppskotten, vilket gör att kvaliteten blir sämre på timret och hösttillväxten sämre.