facebooktwittermail d

Så ser det ut på Sveriges virkesrikaste provyta

Bålsta

Ett virkesförråd på nästan 2 500 kubikmeter per hektar, det vill man ju se. Följ med till en av Riksskogstaxeringens mest virkesrika provytor.