facebooktwittermail d

Så ser Centerpartiets skuggbudget ut

Centerpartiet vill trefaldiga regeringens sänkning av dieselskatten för gröna näringarna till 300 miljoner kronor, det skriver partiets Emil Källström och Martin Ådahl på DN Debatt.

Anledningen till att Centerpartiet fokuserar på just dieselskatten är enligt Emil Källström att det är ett verktyg som ”inte kräver långbänk och utredningar”.

Partiet hoppas att de sammanlagda satsningarna ska bidra till att stoppa mjölkkrisen. 

– Det är en väldigt kärv tid för de gröna näringarna och politikerna har ett ansvar för att göra något åt detta, säger han till ATL.nu.

Oberoende av diesel

Centerpartiet vill lägga 1,8 miljarder över fyra år på svenskt lantbruk. 

25 miljoner ska läggas för att underlätta omställning till biobränslen för att göra branschen oberoende av diesel, enligt Centerpartiets skuggbudget.

Centerpartiet vill sänka skatterna på jobb och företagande med över 29 miljarder kronor. Skattesänkningarna finansieras delvis genom så kallad grön skatteväxling, där skatten höjs på miljöförstöring som kemikalier och förbränning av sopor.
Centerpartiet uppger också att de vill se ett mindre "stelbent regelverk" kring dagens beteslagstiftning, vilket kan landa i någon form av betesersättning. 

21 miljarder

Totalt uppgår den gröna skatteväxlingen till över 21 miljarder över fyra år. Centerpartiet vill sänka arbetsgivaravgifterna för unga till nivåerna i Alliansens senaste budget.

Partiet vill även se att arbetsgivaravgifterna slopas helt för den första anställda i ett företag i två år upp till den del av lönen som understiger 180 000 kronor per år.

Utökat rut-avdrag och låta it-tjänster och flytttjänster rymmas inom rut, är andra förslag.

 

RELATERAT: SD:s skuggbudgetså blir det på gården ––– FP:s vill ge reseavdrag –– KD vill ge extra mjölkstöd