facebooktwittermail

Så säkrar du pensionen

Företagares pensioner är inte som anställdas. De har ingen tjänstepension, utan behöver spara till den själv. För lantbrukare med kapitalintensiva verksamheter kan det bli en utmaning.

Numera bygger pensionen på hela livsinkomsten, till skillnad mot i det tidigare systemet med folkpension och allmän tilläggspension, ATP. Ända fram till 1976 sambeskattades dessutom kvinnor med sina makar.