facebooktwittermail d

Så påverkas skogsägare av sågverkstrenden

ATLs reporter Birgitta Sennerdal kommenterar trenden med färre timmerköpare i Östergötland. På sikt kan förändringarna sprida sig till övriga Sverige. "Den här strukturomvandlingen ser vi redan i norra Sverige och i Mellansverige. "Det kommer att bli färre sågverk även i södra Sverige", säger Birgitta Sennerdal.