facebooktwittermail

Så påverkas livsmedelspriserna av torkan

Många bönder drabbas hårt ekonomiskt av den långvariga torkan. Om även konsumenterna får ta en del av smällen i form av höjda livsmedelspriser återstår att se.

– Det man kan säga generellt är att råvarupriset har ganska liten betydelse för det slutliga priset i butik som konsumenten betalar, säger Bengt Johnsson på Jordbruksverket.

Många lantbrukare kommer att drabbas ekonomiskt av torkan. Om även konsumenterna får betala i form av höjda livsmedelspriser återstår att se.
Många lantbrukare kommer att drabbas ekonomiskt av torkan. Om även konsumenterna får betala i form av höjda livsmedelspriser återstår att se. FOTO: MOSTPHOTOS

Enligt Lantmännens skördeprognos går det svenska lantbruket mot en skörd som är 30 procent lägre än i vanliga fall. Sverige, som i vanliga fall exporterar vete till världsmarknaden, kommer i stället tvingas att importera denna viktiga gröda. Samtidigt anmäler ovanligt många köttbönder sina djur för slakt av rädsla för att fodret inte skall räcka i vinter - något som väntas påverka priset på svenskt kött framöver. I vilken utsträckning torkan kommer att påverka livsmedelspriserna i konsumentledet är det dock svårt att sia om i dagsläget, menar flera experter som ATL har talat med.

Eftersom Sverige är med i EU finns det inga hinder för att ersätta svenska råvaror med exempelvis vete från Spanien eller kött från Irland.

– När det gäller spannmål så går det förmodligen ganska lätt att ersätta en minskad svensk skörd med spannmål från övriga EU. Även om det ser dåligt ut i länderna kring Östersjön går det bättre på andra håll. EU har i vanliga fall överskott på spannmål, så det finns förmodligen lager att ta av, säger Bengt Johnsson på Jordbruksverkets enhet för handel och marknad.

Fraktkostnaden påverkar bara lite

I det fallet ökar transportkostnaden något, men det är tveksamt om det ger särskilt stort utslag för slutpriset i butik.

– Oförädlad spannmål som man tar i en oceangående båt – där blir fraktkostnaden väldigt liten i förhållande till varans värde. Det man kan säga generellt är att råvarupriset har ganska liten betydelse för det slutliga priset i butik som konsumenten betalar, säger Bengt Johnsson.

Han får medhåll av Christian Jörgensen, som är utredare på AgriFood Economics Centre i Lund.

– Ju mer förädlat ett livsmedel är, desto mindre roll spelar råvarupriset på varans slutpris. Så för en påse vetemjöl kommer det att bli en kännbar prishöjning för konsumenten om världsmarknadspriset skulle stiga, säger han.

Mindre förädlad vara

När det gäller kött så är det en vara med mindre grad av förädling, där en del konsumenter dessutom är villiga att betala mer om det kommer från Sverige. Även här gäller dock lagen om tillgång och efterfrågan: slaktas det mer kött kommer priserna sannolikt att sjunka.

– Sen beror det på marknadens preferenser – sen ett antal år tillbaka har konsumtionen av nötkött krympt, samtidigt som andelen som är svenskt har ökat från 50 till 55 procent. Om den andelen skulle fortsätta öka kan det finnas utrymme för ökad slakt utan att priset påverkas så mycket, säger Bengt Johnsson på Jordbruksverket.

Brist på svenskt kött framöver?

Slaktas det mer svenska djur i höst kan det å andra sidan leda till att det blir brist på svenskt kött längre fram, eftersom det tar tid att få fram nya slaktfärdiga djur. Omloppstiden inom nötköttsproduktion ligger på två-tre år, påpekar Bengt Johnsson. Om det uppstår en brist på svenskt kött framöver stiger antingen priserna - eller så köper konsumenterna mer utländskt kött i stället.

– I nuläget är trots allt 45 procent av allt nötkött importerat. Det är slakterierna som både bestämmer hur mycket de ska slakta och som sätter priset, och det gör de inte av en slump, utan efter vad de tror att marknaden är beredd att betala, säger Bengt Johnsson.

Handelskrig påverkar

Förutom att torkan och skördeläget på olika håll i världen kan komma att påverka livsmedelspriserna kan även de – än så länge – lågintensiva handelskrig som USA:s president Donald Trump startat på flera fronter ge utslag på priset för framtidens matkasse.

– Man är väl inte riktigt där än, men på sikt kan det påverka. Kineserna har en tendens att ge sig på soja exempelvis. De vet var det kommer att kännas för Trump – många av hans kärnväljare kommer från trakter där det odlas soja. Men det skulle till och med kunna leda till sjunkande sojapriser, säger Christian Jörgensen på AgriFood.

Varför då?

– Om Kina lägger på höga tullar på amerikansk soja kommer deras efterfrågan att minska, och då kan vi få ett utbudsöverskott på övriga världsmarknaden när amerikanarna känner sig nödgade att sälja på annat håll. Det kan slå åt båda håll – det finns alltid många frågetecken när man ska spå hur livsmedelspriserna utvecklas, säger Christian Jörgensen.

LÄS OCKSÅ: Torka och handelskrig, värre än du tror

LÄS OCKSÅ: EU inför strafftullar mot USA

LÄS OCKSÅ: Snart slut med pressade priser