facebooktwittermail d

Så påverkas din gård av ändrade stödregler

Från och med 2023 blir det flera förändringar av EU-stöden till lantbruket. I veckans expertfråga guidar rådgivaren Anna Törnfelt till några av de viktigaste.

Hej!

Jag har funderingar över hur nästa programperiod kommer att bli när det gäller vilka EU-ersättningar jag kan söka till mitt företag. 

Jag har precis gjort min SAM-ansökan och jag har fått klart för mig att förgröningsstödet kommer att försvinna och gårdsstödet höjas något. Kan du svara på vilka förändringar inför 2023 det blir för mitt företag? Jag har cirka 100 hektar betesmark, 30 hektar åker och en fårbesättning på 250 tackor. Jag odlar till 80 procent slåtter och betesvallar, lite spannmål för att lägga om vallar och att få in mitt halmbehov.

Håkan

Hej Håkan! Högaktuella frågor. Den strategiska planen som beskriver jordbrukspolitiken för åren 2023-2027 innehåller också vad du kan få stöd och ersättningar för. 

När det gäller direktstöden så kommer gårdsstödet att höjas från cirka 130 euro till cirka 150 euro. Däremot försvinner förgröningsstödet på cirka 70 euro. Det kommer i stället att införas ettåriga miljöersättningar, så kallade eco-schemes. 

Nytt blir också att stödrätterna försvinner och att man söker på den areal som man brukar.

När det gäller betesmarker med allmänna och särskilda värden är förslaget att de ska höjas med 550 och 750 kronor per hektar. De kommer då att bli 1850 kronor respektive 3950 kronor. Alvarbete och skogsbete blir det inga förändringar på. 

I ditt fall, med en stor andel betesmarker, kommer ersättningen att höjas och kompensera för minskningen av förgröningsstödet. Hittar du även grödor som passar att odla där du bor kan du söka de ettåriga miljöersättningarna. Du behöver då uppfylla villkor som växtodlingsplan, växtnäringsbalans, markkartering med mera.

Bor du däremot utanför ett kompensationsstödsområde så kommer vallstödet på 500 kronor per hektar att tas bort. Det kommer att bli kännbart för djurgårdar i slättbygder där vallstöd har utbetalats i innevarande period. 

I områden med kompensationsstöd kommer omräkningsfaktorn för får och getter blir 0,20 i stället för 0,15. Det innebär att en get av honkön eller tacka är värd 0,20 djurenheter. 

Stödet höjs för en del jordbrukstyper i en del områden. Här föreslår jag att du tittar i tabellen på Jordbruksverkets hemsida för kompensationsstöd, där detta redovisas, och letar reda på ditt område, vilken typgård du har och hur hög djurtätheten blir utifrån antalet djurenheter.

Det som är glädjande är att gårdar med tackor kan få en högre djurvälfärdsersättning i och med att man räknar 5 tackor på en djurenhet istället för 7 (6,67 stycken). Det gör att du kan få cirka 50 kronor mer i djurvälfärdsersättning per får. 

Därför tror jag att du kan få mer ersättning, eller oförändrat lite beroende på var i landet du bor.

Anna Törnfelt

Företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten