facebooktwittermail d

Kriget i Ukraina ritar om virkesmarknaden

Kriget i Ukraina ritar om världshandeln med timmer och träprodukter. Och även om kriget skulle få ett snabbt slut blir förändringarna på virkesmarknaden troligen långsiktiga.