facebooktwittermail d

Hur påverkas mitt företag av det nya EU-stödet?

Om förslaget om reglerna för de nya stöden från 2023 går igenom är bedömningen att en ren växtodlingsgård – som enbart har grundstödet – kommer att få 30 procent lägre stöd än i dag, skriver ATL:s ekonomicoach Elenore Wallin.

Det har börjat skrivas lite om hur det nya EU-stödet kommer att se ut till 2023. Jag undrar hur det blir för mig som bara är växtodlare? Vi brukar i dag 350 hektar och odlar de vanligaste grödorna, inga specialgrödor. Behöver jag redan nu planera om min växtodling? Jag läste om ökade krav för växtodlare, blir det ökade krav och mindre ersättning? Förutom osäkra regler om stöden har vi extremt höga gödselpriser vilket gör det ännu svårare att veta hur jag ska planera utvecklingen av mitt företag.

Anton

EU-stöden har ibland fått alltför stor betydelse i många företag. Stöden är en del av intäkten, men det är viktigare att fokusera på att ha riktigt bra produktion. Dessutom är det roligare att jobba med att höja produktionen då den skapar möjlighet att få bra lönsamhet. Det är också lättare att påverka den egna produktionen än att ändra EU-reglerna.

När det gäller de nya reglerna för EU-stöden är det ännu så länge bara ett förslag som figurerar i media. Det kan fortfarande bli ändringar i hur det kommer att tillämpas i Sverige. Vi räknar redan nu med att stödrätterna kommer försvinna från 2023. Direktstöden sjunker och flyttas till mer miljöinriktade åtgärder. Det nuvarande förgröningsstödet kommer att vara ett grundvillkor för att erhålla EU-stöd. Det är fortsatt stort fokus på miljögynnade åtgärder, däremot är utformningen av dessa fortfarande lite oklara. Stöden för betesmarker, miljögynnande åtgärder och djurstöd kommer troligen att öka ytterligare. För en ren växtodlingsgård som enbart har grundstödet är bedömningen att det blir cirka 30 procent lägre stöd än i dag.

Produktionskostnaderna har ökat kraftigt under hösten vilket gör att det är viktigt att optimera produktionen med rätt insatsmedel. Just nu är priset högt på spannmål och oljeväxter vilket innebär att det är viktigt att prissäkra en del av spannmålsskörden så att du kan räkna ut hur du ska gödsla beroende på när du har gjort dina gödselinköp. Kostnaden för gödsel till höstvete har nästan fördubblats vilket innebär en ökning med cirka 2 000 kr/ha. Med den ökning på produktionskostnader som vi har haft under året är det mer intressant att prissäkra. För den del som du säljer på hösten är 50 procent av beräknad volym ett bra riktvärde. Priset är nu knappt 2 kr/kg vid skördeleverans vilket är en 25-procentig ökning på priset jämfört med 2020.

Räkna ut produktionskostnaderna för de olika grödorna som du odlar för att få bättre kontroll på din växtodling. Hur kostnadsutvecklingen blir under 2022 är nästintill omöjligt att förutsäga då vissa prishöjningar beror på att det är en maktkamp mellan vissa länder. Vissa grödor kräver mera insatser för att ge bra avkastning. Jämför vilka alternativa grödor som är möjliga utifrån dina egna förutsättningar. Nästa odlingssäsong kommer ge stora skillnader i täckningsbidrag hos lantbrukarna, det blir mer beroende av grödval och när inköp och försäljning har gjorts.

Även spannmålspriset är svårt att förutsäga. Det troliga är att det kommer sjunka till 2022 om odlingen kvarstår i samma omfattning – men minskar odlingen kan vi få ett fortsatt högt pris så länge gödselpriserna är höga.

Eleonore Wallin

Företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland och Anna Törnfelt, affärsrådgivare på Hushållningssällskapet Gotland svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu