facebooktwittermail d

Så påverkades sådden av gödselkomplettering

Brunnby

Efter vårens regnmängder krävdes en extra kvävegiva i vårsåddsdemonstrationen på Brunnby. Hushållningssällskapet undersökte också höstvetets reaktioner vid olika kompletteringsgrader.