facebooktwittermail

Så påverkades sådden av gödselkomplettering

Brunnby

Efter vårens regnmängder krävdes en extra kvävegiva i vårsåddsdemonstrationen på Brunnby. Hushållningssällskapet undersökte också höstvetets reaktioner vid olika kompletteringsgrader.

Demonstrationsodling med höstvetet Norin. Kompletteringsgödsel för höstvete på Brunnby Lantbrukardagar 2021.
Demonstrationsodling med kompletteringsgödsel för höstvete på Brunnby Lantbrukardagar 2021. I bild: Höstvete med komplettering 140 kg kväve (280 kg totalt). FOTO: MIA MARTELLEUR

På Brunnby Lantbrukardagar, som arrangerades i nedbantad form 7-8 juli, genomfördes demonstrationer av höstvete och vårsorter med kompletteringsgödsel. I höstdemonstrationen användes Norinvete. För vårsådden var det havre, vårkorn, vårvete samt ärter och åkerböna.