facebooktwittermail d

Han vill överbrygga klyftan mellan stad och land

Eslöv

Det finns en kulturkonflikt mellan stad och landsbygd, anser Håkan Jönsson, gästprofessor vid SLU. Och den riskerar att växa.

– Många stadsbor tycker att lantbrukare är bakåtsträvande, säger han.