facebooktwittermail

Han vill överbrygga klyftan mellan stad och land

Eslöv

Det finns en kulturkonflikt mellan stad och landsbygd, anser Håkan Jönsson, gästprofessor vid SLU. Och den riskerar att växa.

– Många stadsbor tycker att lantbrukare är bakåtsträvande, säger han.

Håkan Jönsson står i allén på Bränneriets gård i Eslöv.
Klyftan mellan stad och landsbygd är djup menar nyutnämnde gästprofessorn vid SLU Håkan Jönsson. Men allt är inte nattsvart. FOTO: ANAHITA ARAI

Håkan Jönsson har sedan i september en 30-procentig tjänst som gästprofessor vid Institutionen för människa och samhälle på SLU i Alnarp. Han har ett förflutet som kock och docent i etnologi vid Lunds universitet, men arbetar inom ramen för gästprofessuren med food studies som handlar om hur vi planerar livsmedelsförsörjningen.