facebooktwittermail d

Så ökade slakten av nötkreatur

Den inhemska slakten av nötboskap fortsätter att öka samtidigt som mjölkproduktionen stiger.

I juli slaktades drygt 30 400 vuxna nötdjur och knappt 1 400 kalvar. Den sammanlagda slaktvikten av storboskap var drygt 10 100 ton mer än samma månad de tre senaste åren, enligt siffror från Jordbruksverket.

Däremot minskade svinslakten jämfört med året innan. I juli slaktades 223 600 svin, med en sammanlagd vikt på 20 000 ton.

Samma månad slaktades även 8 334 200 kycklingar, 146 870 hönor och 36 400 kalkoner, vilket totalt uppgår till 12 400 ton. Kycklingarna utgjorde 96 procent av vikten.

På ett år steg den totala mjölkproduktionen med 1 100 ton till 246 500 ton.

Produktionen av konsumtionsmjölk var i juli 63 100 ton, vilket är 1 100 ton mer än samma månad förra året. Även gräddproduktionen ökar. I år har det producerats 64 100 ton, vilket är 3 400 ton mer än vid samma tidpunkt förra året.