facebooktwittermail d

Så mycket ökade jordbrukens inkomster 2020

Stora gårdar med mjölkkor tillhör vinnarna.