facebooktwittermail

Så mycket steg åkermarkspriserna i Sverige

Priset för Sveriges totala åkermark steg under 2017, förutom den mest bördiga marken där priset för första gången på länge har gått ner. Det visar en sammanställning från LRF Konsult.

FOTO: FREDRIK STORK

Priset på Sveriges bördigaste mark har ökat under flera år, men 2017 vände trenden och priset sjönk för första gången på länge, det visar LRF Konsults sammanställning av 2017 års försäljningar av åkermark.

Och enligt Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult, är detta en historisk vändning.

– Åkermarkspriserna har varit höga och fortsatt att stiga under många år. Prisnedgången för den mest bördiga marken visar att marknadens aktörer, både köpare och de som lånar ut pengar, inte längre är beredda att betala vad som helst. Jag tycker att det är väldigt naturligt och också sunt, säger Markus Helin.

"Inget alarmerande"

Det som styr värdet på marken är dess bördighet. Därför har LRF Konsult delat upp landet i regioner baserat på hur bördig marken är. Sveriges bördigaste mark som finns i delar av Skåne och Östergötland där genomsnittspriset sjönk med tre procent till 340 000 kr/hektar.

Att priset går ner är inget alarmerande, tycker Markus Helin.

– Samtidigt är köptrycket fortfarande starkt och vi ser inga avmattningstendenser.

I övriga bördighetsklasser, region 2 till 5 och region 5 Norrland, har ökat mellan 9-29 procent. Den åkermark som har stigit mest, hela 29 procent, är marken i region 3. Förutom när det kommer till den mest bördiga marken har priserna på åkermark stigit till 138 000 kr per hektar under 2017, vilket motsvarar en ökning på 10 procent under ett år.

– Man kan konstatera att det är stor skillnad i pris beroende på markens bördighet, och det visste vi sedan långt tidigare. Vi är en högkonjunktur, har låg ränta och Sveriges lantbrukare är optimistiska, sammanfattar Markus Helin och fortsätter:

– Vi tror att prisbilden kommer se ut som den gör i dag också fortsättningsvis, med vissa lokala skillnader. Vi kommer ha en fortsatt stabil marknad.

Så gjordes undersökningen

Till grund för statistiken ligger försäljningar som LRF Konsults fastighetsmäklare har förmedlat under 2017. Det handlar om fastigheter som har legat ute på den öppna marknaden och avser endast priset för åkermark. Byggnader och skog har inte räknats med i statistiken.

Källa: LRF Konsult

LÄS OCKSÅ: Markpriserna har sexfaldigats

LÄS OCKSÅ: Nya rekordpriser på åkermark

LÄS OCKSÅ: Så pressar de ner marginalerna på växtskydd