facebooktwittermail d

Skörden av rågvete minskar mest

Svenska bönder går mot den lägsta skörden på ett kvarts sekel. Räknat i procent minskar skörden av rågvete allra mest - en gröda som framför allt används som fodersäd.

– Det är helt klart att det inte bara är djurbönderna som drabbas, utan även spannmålsodlarna kommer att ha rejäla avbräck, säger Lennart Nilsson i LRF:s riksförbundsstyrelse.