facebooktwittermail d

Så mycket kostar rovdjuren

Drygt 70 miljoner kronor per år de senaste tio åren. Så stora är de direkta kostnaderna för de fredade rovdjuren.

Att Sverige ska ha rovdjur är bestämt i demokratisk ordning. Men vad kostar egentligen det beslutet? ATL har sammanställt de direkta kostnaderna för de fredade rovdjuren; varg, lo, järv, björn, och örn i form av utbetalda ersättningar och bidrag för rovdjursangrepp under de senaste åren.

För tamdjur (får, nöt, get och häst) ligger kostnaderna på drygt 11 miljoner kronor per år för de senaste tio åren. Den absolut största delen är kopplad till angrepp på får. Totalt har drygt 5 461 får dödats, skadats eller försvunnit efter attacker av rovdjur.

LÄS MER: En av Rialavargarna skjuten

Av antalet drabbade får står angrepp av varg för 60 procent, lo för 24 procent, björn för 12 och örn för 3 procent. Att järv attackerar andra tamdjur än ren är sällsynt i Sverige, i Norge är dock järvskador på får som går på utmarksbete vanligt.

Stort mörkertal

Här finns också ett mörkertal, eftersom det bara är skador där det kan konstateras att rovdjur ligger bakom som berättigar till ersättning och registreras.

LÄS MER: Varg dödade sällskapshund

Om 5 461 får på tio år låter mycket är det ändå inget mot angreppen på renar. Enligt Inga Ängsteg, verksamhetsansvarig på Viltskadecentrum, dödas minst 30 000–50 000 renar av rovdjur - varje år. Enligt en utredning från 2012 kan siffran vara ännu högre, mellan 19 500 och 72 500 renar per år. Landets samebyar, som alltså får ta den största smällen för rovdjurspolitiken, har de senaste tio åren fått ersättningar på cirka 60 miljoner per år för rovdjursangreppen.

30–70 hundar dödas per år

Även för hundar utgår ersättning med anledning av rovdjursangrepp. De senaste tio åren har mellan 30 och 70 hundar per år angripits av rovdjur. Ersättningen för det har i genomsnitt legat på knappt en halv miljon kronor per år.

Totalt innebär det att de direkta kostnaderna för oss skattebetalare för rovdjuren varit i snitt 71,5 miljoner kronor per år de senaste tio åren.

PREMIUM: ”Ingen ska kunna tjäna pengar på rovdjursangrepp”

För de pengarna vi i nuläget fått stammar på cirka 2 800 björnar, 1 200 lodjur, 500 järvar, 900 kungsörnar samt 355 vargar. Kostnaden per djur skulle då bli knappt 12 400 kronor per år, en lite missvisande siffra eftersom vissa arter står för större andel av kostnaderna än andra.

Fotnot: För tamdjur och hundar gäller siffrorna om ersättning 2006-2015, eftersom statistiken för 2016 ännu inte har publicerats. För renar gäller siffrorna 2007-2016.

PREMIUM: ”Lodjuren har kostat mig 6 000 kronor”

PREMIUM: Populär jakt tappar formen

PREMIUM: De rycker ut när olyckan är framme