facebooktwittermail d

Så mycket kan kolsänkan öka

Hur mycket ökar kolinlagringen om avverkningsnivåerna sänks med tio procent och hur påverkar hyggesfritt kolsänkan? 

Svaren finns i en ny rapport från Skogsstyrelsen.